foto, film en geschiedenis van Nuth vroeger

donderdag 17 maart 2011

PAROCHIEKERK ST. BAVO (Deel 3)

Deel 3: Tot heden met de verbouwing 1921-1922

De oude sacristie hield het ongeveer een eeuw langer uit dan de voormalige kerk, maar in 1840 moest toch een nieuwe gebouwd worden naast de kerk.  Ook het door pastoor Habets met zoveel moeite herbouwde en gerepareerd koor werd tenslotte te slecht, zodat er onder pastoor van Velpen in 1847 een nieuw koor is bijgebouwd. Pastoor Verheggen liet in 1870 dit nieuwe koor schilderen door de kunstschilder F. van Schoonhoven uit Roermond.
Volgens opgemaakt contract kreeg hij daarvoor fl 480,-- (de vijf frankstukken geteld tegen twee gulden veertig en de pruisische thaler tegen een gulden tachtig). Kunstschilder Scheen heeft daarna in 1871 de kerk geheel geschilderd.


Pastoor Claessen
In opdracht van pastoor J.H. Claessen plaatsten de Gebroeders den Rooijen, atelier voor glasschilderkunst te Roermond. In 1901 de tegenwoordige vensters van gekleurd kathedraalglas in het gedeelte van het oude middenschip der tegenwoordige kerk voor de prijs van fl  62,-- per stuk. 
St. Bavo en  St. Donatus
De glazeniers F. Nicolas en Zonen uit Roermond hebben in 1904 nog twee ramen geleverd, voorstellend de H. Bavo en de H. Donatus, in de geest van de in de kerk staande beelden van deze heiligen.
Opdat ze het beste zouden spreken tot de gelovigen. Deze ramen zijn na de vergroting in de jaren 1921-1922, verwerkt in het grote raam van de dwarsbeuk aan de evangeliekant boven de biechtstoelen.

drie klokken op weg naar Duitsland,
links de Donatusklok uit 1906
Van de klokken daterend en geschonken in 1734 zijn er drie tijdens de duitse bezetting 1940-1945 in de smeltkroes van de vijand verdwenen. Pastoor Claessen had in 1906 één klok opgeruimd, maar daarvoor in de plaats had hij door Felix van Aerschodt uit Leuven, de zware Donatusklok van 990 kilogram laten gieten . Ook deze klok werd een slachtoffer van de oorlog.

Bouwtekening bij vergroting 1921-1922
De laatste ingrijpende vergroting van onze tegenwoordige parochiekerk heeft in de jaren 1921-1922 plaats gevonden. Van de oude kerk uit 1763 is alleen de toren en het middenschip behouden gebleven. Bijgebouwd zijn de twee dwarsbeuken, koor en sacristie, aldus een grote kruiskerk met een machtige koepel.

Pastoor Helgers
Niet vergeten mogen worden de vele vernieuwingen en verfraaiingen, welke onze tegenwoordige parochieherder aan de kerk heeft laten aanbrengen. Op de eerste plaats heeft hij de kerk inwendig volkomen in een nieuw kleed gestoken door een stemmige en passende schildering; 
het verhoogde hoofdaltaar
verder is het koor gedeeltelijk verhoogd waardoor het hoofdaltaar veel beter zichtbaar is geworden voor de gelovigen, waartoe ook het verplaatsten der oude communiebank en het aanbrengen van nieuwe communiebanken hebben bijgedragen.

Tenslotte is het oude torenuurwerk, door pastoor Claessen in 1909 aangebracht, vervangen door een nieuwe installatie met vier verlichte wijzerplaten op het dak van de toren (mei 1959)

het crucifix hangende in de boog voor het priesterkoor
Aan het eind van deze schets moet nog even de aandacht gevestigd worden op het mooie crucifix, hangende in de boog voor het priesterkoor in onze parochiekerk. Dit prachtige kruisbeeld stond vroeger in een nis aan de achterkant van de muur van het koor op het kerkhof. Architect Ramakers, uit Sittard, die de ontwerper was van de verbouwing der kerk in 1922, wees op het monumentale van dat kruisbeeld. Het bleek een laat gotisch kunstwerk uit het begin der 16e eeuw te zijn. Monumentenzorg heeft de plek van het kruisbeeld in de voormalige nis in een foto laten vastleggen.

Na gereedkomen van de verbouwing in 1922 is dit prachtige crucifix, nadat aan de uiteinden van de kruisbalken de symbolen der vier evangelisten waren aangebracht, overgebracht in de tegenwoordige parochiekerk.
In het kerkelijk archief der parochie is omtrent dit kruisbeeld niets te vinden, zodat men over de herkomst daarvan in het duister tast.


© NuthvanToen / Hub Ritzen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten